FILOZOFIA ZMIANY JEST BARDZO PROSTA

Nie każda zmiana oznacza automatyczny rozwój biznesu. Natomiast rozwój każdej firmy wymaga zmian. Dlatego najlepsze firmy po prostu akceptują konieczność zmian i szukają w nich szans na rozwój, zamiast traktować jako zagrożenie. Najważniejsze jest skuteczne zarządzanie zmianą.

Nie każda zmiana w organizacji zaczyna się od ludzi. Ale każda dotyczy ludzi. To ludzie zmianę planują i wdrażają. I to oni ostatecznie muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Efektywne zarządzanie zmianą wymaga działań na każdym poziomie w organizacji - od udziałowców i zarządu poprzez poziom kierowników liniowych, aż do indywidualnych pracowników. We wdrażaniu zmian, kluczowe znaczenie ma angażowanie wszystkich pracowników w programy grupowe, podczas których wypracowywane są najlepsze rozwiązania i nowe koncepcje.
Zmiany są często inicjowane przez jednostkę - członków najwyższego kierownictwa lub szefa działu. Jednak ich wdrażanie zawsze wymaga czegoś więcej niż mądrości, doświadczenia i wysiłku jednostki. Dlatego projekty zmiany planują i wdrażają zespoły, łączące w sobie różne rodzaje ekspertyzy tak więc źródłem umożliwiającym osiągnięcie najlepszych wyników jest rozwój efektywnych zespołów.

Podejście procesowe do zmian w organizacji gwarantuje że wypracowywane rozwiązania nie tracą z widoku celów całej organizacji. W obszarze doradztwa stosujemy podejście procesowe wraz ze sprawdzonymi narzędziami ich opisu, analiz, optymalizacji i kontroli.

SIŁA ZESPOŁÓW

Niemal każde działanie w biznesie, szczególnie to związane ze zmianami w organizacji, jest na tyle złożone, że wymaga pracy nie jednostki lecz zespołu ludzi.
Jak twierdzi Jon Katzenbach zespoły będą odgrywały coraz większą rolę w tworzeniu organizacji o wysokim poziomie efektywności, a także w zapewnieniu stabilności osiąganych wyników.
Cóż takiego każe widzieć ogromny potencjał w dobrze zarządzanych i efektywnie pracujących zespołach? To efekt synergii - w zespole dochodzi do połączenia indywidualnych doświadczeń, umiejętności i kompetencji jednostek, dlatego siła zespołu może przewyższać siłę każdego z jej członków.

Nasza oferta obejmuje zróżnicowane działania skoncentrowane na lepszym przygotowaniu zespołów funkcjonalnych lub projektowych do wspólnej pracy. Pomagamy podnieść efektywność pracy zespołowej miedzy innymi poprzez: analizy stylów zachowań i oceny kompetencji członków i liderów zespołów

opracowywanie kompleksowych programów rozwoju zespołów, w tym menedżerów programów zarządzania wiekiem

szkolenia i warsztaty dla członków zespołów zadaniowych lub projektowych

facilitację sesji strategicznych, kreatywnych i planistycznych zespołów projektowych

warsztaty i coaching liderów zespołów

warsztaty i coaching dla Kierowników zespołów projektowych

warsztaty integracyjne zespołów

Działamy w myśl zasady, że ludzie pracujący w prawdziwych zespołach przede wszystkim świetnie się bawią, ponieważ przyjemność wspólnej pracy jest ściśle związana z jej efektywnością.

PROFESJONALNY NETWORKING czyli sprzedaż przez rekomendacje

Co zrobić kiedy nieustanne zmiany oraz sytuacje kryzysowe na rynku wpływają na zmniejszającą się ilość naszych klientów. Jak zwiększyć ilość swoich klientów przy minimalnych nakładach finansowych?

Takie pytania zadaje sobie coraz więcej prezesów, menagerów, osób sprzedających swoje usługi, towary.
Każda firma posiada i doskonali strategię sprzedaży swoich produktów i usług. Małe i średnie firmy zazwyczaj nie dysponują dużymi budżetami promocyjnymi co utrudnia im dotarcie do nowych klientów i wzrost sprzedaży. Na tę bolączkę jest recepta - sprzedaż dzięki reklamie szeptanej i poleceniom. Aby taki mechanizm zadziałał trzeba świadomie zbudować strategię sprzedaży poprzez rekomendacje.
Z badań wynika, że w procesach sprzedaży wykorzystywanie referencji jest o 80% bardziej efektywne niż inne, tradycyjne metody sprzedaży, przykładowo "Cold calls". Wagę rekomendacji w procesie sprzedaży możemy odnieść do następujących przykładów:

1-5% kontaktów typu cold calls kończy się sukcesem

15% poleconych kontaktów kończy się sukcesem, gdy powołamy się na nasz kontakt

50% wskaźnik sukcesu uzyskujemy, gdy nasz kontakt zadzwoni lub wyśle maila

W 70-80% przypadków osiągamy sukces, jeśli nasz kontakt bierze udział w spotkaniu lub rozmowie telefonicznej.

Przekładając te dane  na nasze prywatne życie, możemy sami zaobserwować na prostym przykładzie jak wyniki badań odzwierciedlają nasz sposób działania - większość czynności, które wykonujemy opiera się na nieustannej „rekomendacji”, a my sami, jako potencjalni klienci, zdecydowanie szybciej decydujemy się na zamówienie usługi, która jest rekomendowana przez naszych przyjaciół, niż tej, którą telefonicznie reklamowały nam osoby obce.
Jak widzimy sukces jest ściśle związany z rekomendacją, która opiera się na relacjach i lojalności. Budując relacje z klientami, wzmacniamy  lojalność, dzięki czemu wzrasta nasza sprzedaż przez rekomendacje, a to znajduje odzwierciedlenie  w  coraz wyższych wynikach sprzedaży.

Proponujemy nasze warsztaty, coaching i doradztwo w obszarze budowania kompetencji sprzedaży przez rekomendacje i rozwijaniu sieci kontaktów,  a w szczególności polecamy:

inspirujące wykłady prowadzone przez experta networkingu, Grzegorza Turniaka.  Program wykładu może być dostosowany do aktualnych potrzeb organizacji lub wygłoszony w oparciu o gotowy materiał taki jak:
- "Networking - Twoja kariera w rękach życzliwych Ci ludzi"
- "Magia networkingu - sięgaj po najlepsze"
- "Moc rekomendacji - większa sprzedaż dzięki regule wzajemności"

warsztaty budowania kompetencji sprzedaży przez rekomendacje przeznaczone dla zespołów handlowych oraz dla działów konsultantów w organizacjach

program coachingu grupowego lub indywidualnego mentoringu w obszarze:
- jak poszerzyć swoją sieć kontaktów
- jak podnieść jakość dawanych rekomendacji

Uczestnicząc w naszych programach uzyskasz odpowiedzi na poniższe pytania:
Od czego zacząć budowę strategii sprzedaży przez polecenia?
Jak zamieniać kontakty na kontrakty?
Co byłoby dla mnie najlepszą rekomendacją?
Kto powinien być w moim zespole promotorów?
Jak spowodować aby promotorzy mnie polecali?

Pamiętajmy, że to nasze umiejętności nawiązywania kontaktów i ich rozwój przekłada się bezpośrednio na wyniki biznesowe naszej firmy.
„In networking, strategy equals results” Anne Baber 

ZARZĄDZANIE WIEKIEM 50+

Demografia czyli jak jest

W Polsce mamy bardzo niski przeciętny wiek wycofywania się z rynku pracy w stosunku do pozostałych krajów UE – wynosi on 57 lat dla Kobiet i 62 dla mężczyzn. Z roku na rok długość życia Polaków się wydłuża, jednocześnie maleje dzietność - rodzi się zbyt mało dzieci, co nie pozwala na uzupełnienie powstającej luki. Do 2035 spadnie zarówno liczba dzieci, jak i osób do 44 roku życia, a wzrastać będzie liczba osób po 45-tym roku życia oraz osób w wieku emerytalnym.

Mając świadomość czym będzie się charakteryzować nasz rynek pracy za kilka lat, warto działać już dziś.

Warto uważnie przyjrzeć się grupie osób 50plus i zastanowić się jak możemy wykorzystać ich doświadczenie życiowe i zawodowe oraz olbrzymią wiedzę.
Warto wzbudzić już dzisiaj ich zainteresowanie dalszą pracą lub zachęcić do powrotu poprzez oferowanie elastycznych warunków pracy.
Warto zadbać o ich potrzeby i stworzyć warunki do „gimnastyki umysłu”.

Wykorzystując indywidualne doświadczenia naszych konsultantów należących do grupy aktywnych 50plus, oraz zbiorową wiedzę, jaką już zebraliśmy pracując z grupami polskich pracodawców na terenie całej Polski, proponujemy nasze wsparcie we wdrażaniu:

programów mentoringu, połączonych ze zmianą roli dojrzałego pracownika

programów coachingu indywidualnego 55plus czyli planowania emerytury

coachingu grupowego dla pracowników 55plus w organizacji

warsztatów kadry kierowniczej budowania strategii zarządzania wiekiem

warsztaty budowania zróżnicowanych wiekowo zespołów projektowych

programy zarządzania wiedzą

Pamiętajmy, że jesteśmy świadkami zmian stereotypu roli dojrzałych pracowników w organizacji, bo nieprawdą jest, że zbliżający się do emerytury pracownicy nie pragną zmian, rozwoju zawodowego, nauki i sukcesów.