Najbliższe warsztaty „Praktyka facylitacji według metodyki Proces Iceberg®” planowane są we wrześniu 2019.

Dwudniowe praktyczne warsztaty facylitacji w kameralnej grupie, uzupełnione modułem Asesmentu, to drugi etap rozwoju kompetencji facylitacji w naszym programie ‘Facylitacja według metodyki Process Iceberg®.

Uczestnicy tego szkolenia, znając już Model Process Iceberg i mając za sobą trochę praktyki, mają okazję szerzej stosować naszą metodyką facylitacji, jednocześnie wykorzystując znane modele analizy problemów i podejmowania decyzji takie jak Analiza Pola sił, mapowanie interesariuszy wielowymiarowa Priorytetyzacja itp.  Jest to praktykowanie umiejętności nabytych na pierwszym etapie programu rozwoju kompetencji facylitacji, w rzeczywistych sytuacjach. Uczestnicy działają jako facylitator lub Lider Zadania. Przy każdym Zadaniu dokonywana jest szczegółowa analiza sesji, z punktu widzenia grupy, facylitatora i Lidera Zadania.

Uczestnicy uczą się poprzez działanie lub obserwację, w zależności od indywidualnych preferencji.

Dodatkowy obszar na jaki w czasie tego etapu mocno zwracamy uwagę to prawidłowe określanie kontraktu z grupą, stylu jaki facylitator proponuje grupie, poprzez praktyczne odwoływanie się do Macierzy Kontraktu Facylitatora. Dodatkowo praktycznie doskonalone są umiejętności optymalnego wykorzystywania poznanych Modeli, Narzędzi i Technik, a także ćwiczymy jak w czasie prowadzonej sesji „improwizować”, tworząc nowy proces i budować nowe sposoby pracy.

Wspomniane powyżej obszary to w praktyce kluczowe elementy decydujące o sukcesie spotkania projektowego czy też warsztatu analizy wymagań klienta, a wiec niezbędne facylitatorowi na poziomie zaawansowanym.

Cele szkolenia:

Rozwinąć i pogłębić umiejętności i wiedzę niezbędną facylitatorowi do skutecznego wspierania grupy w poszukiwaniu rozwiązań, nowych pomysłów i  sposobów ich realizacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sytuacje złożoności /Niepewności, w jakich działają.

Program warsztatu obejmuje zagadnienia takie jak:

Budowanie skutecznego Procesu, który „zarządza” Niepewnością

⇒ Rozwój grup “Świadomych Procesu”

⇒ Podnoszenie produktywności spotkań poprzez wykorzystywanie myślenia procesowego (słowa procesowe) - zastosowanie w procesie facylitacji odpowiednio dobranych Modeli, Narzędzi i Technik.

W czasie warsztatu każdy uczestnik ma okazję przeanalizować swój Profil Facylitatora (mocne i słabe obszary do rozwoju) oraz doświadczyć sytuacji, w których warto wykorzystywać facylitację.

Rezultaty: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia pracy facylitatora i będą umieli:

⇒ rozpoznać różne poziomy dojrzałości grupy i prawidłowo wspierać grupę w dalszym rozwoju

⇒ rozumieć, jak kompensować brak równowagi pomiędzy rozmaitymi preferencjami różnych osób w grupie

⇒ ustalić każdorazowo kontrakt z grupą

 pracować z grupą, wspierając jej pracę poprzez bieżące decyzje w obszarze Procesu

 radzić sobie ze zróżnicowanym zaangażowaniem członków grupy i pomóc grupie w efektywniejszej współpracy

⇒ zrozumieć „sztukę” zarządzania Niepewnością

 zastosować we właściwym momencie rozmaite Techniki kreatywnego myślenia

⇒ rozpoznawać, czy grupa ma wystarczające możliwości do przejęcia odpowiedzialności facylitatora

 ocenić swoje mocne strony jako facylitatora  w sytuacji Niepewności

⇒ rozpoznać preferencje i swój indywidualny styl jako facylitatora.

Nadchodzące szkolenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie etapu 1 programu (szkolenie ‘Podstawy facylitacji”) oraz skorzystanie z badania MBTI (kwestionariusz oraz  indywidualna sesja “Rozumieć siebie, rozumieć innych”). W trakcie warsztatów oraz modułu Assessmentu uczestnik podejmuje szereg działań zaplanowanych z myślą o rozwoju jego umiejętności i oceny kompetencji pod kątem wymogów certyfikatu Advanced Facilitator ( standardy i model oceny kompetencji opracowany przez autora metodyki Tony Mann’a)

Czas trwania: Warsztat trwa dwa dni i jest uzupełniony kilkugodzinnym modułem praktyki facylitacji w warunkach rzeczywistego problemu wraz z oceną przeprowadzonego procesu przez Asesora firmy ZMIANA.pl i RSCG.

Ilość uczestników: min. 5 osób, max.10 osób.
Cena uczestnictwa jednej osoby (2 dni warsztatu + sesja/Assessment) – 3500 zł netto.

Cena obejmuje:
 udział w dwudniowych warsztatach w kameralnej grupie
 catering: kawę, herbatę, wodę, soki, przekąski oraz ciepły lunch
materiały szkoleniowe
materiały facylitacyjne, potrzebne do pracy warsztatowej
certyfikat ukończenia kursu podpisany przez autora metodyki Tony Mann’a

Każdy uczestnik szkolenia, po spełnieniu przez niego  wymogów certyfikacji, otrzymuje bezpłatnie certyfikat wystawiony przez autora metodyki Process Iceberg, Tony Mann’a.