Komentarze są wyłączone dla tego posta

Czy facylitację wykorzystywać w szkoleniach?

Nazwa facylitacja kojarzona jest z prowadzeniem spotkań, sesji kreatywnych lub warsztatów. Jedna z definicji mówi że: „Facylitacja to ustrukturyzowana praca warsztatowa z grupą lub zespołem w firmie”. Inna odwołuje się do zadania grupy „Facylitacja jest jedną z metod wspierania pracy grupy na rzecz określonego zadania”, a jeszcze inna do procesu „Facylitacja to proces , który wspomaga uczestników spotkań w osiąganiu wymiernych rezultatów lub rozwiązania postawionych problemów”.

Na stronie facylitacja com, a także w naszej książce o facylitacji znajdziecie definicję, odnoszącą się właśnie do procesu, a także do roli facylitatora:
  • FACYLITACJA to PROCES, w którym osoba neutralna określana jako FACYLITATOR, zwiększa efektywność pracy grupy w realizacji zamierzonych celów, w skomplikowanych sytuacjach i przy złożonych problemach.
I tak menedżer, kierownik projektu czy też lider zespołu SCRUMowego,  stosujący w swojej pracy choćby najprostsze metody grupowego rozwiązywania problemów podczas spotkań, także wchodzi w rolę facylitatora, wykorzystuje podejście facylitacyjne, choć być może nigdy nie nazwał w ten sposób swojej aktywności.
Doskonale znanym obszarem wykorzystywania metod facylitacji jest wymiana doświadczeń i wspólne uczenie się.. Stosujemy ją wszędzie tam, gdzie możemy bazować na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach uczestników do poszerzania świadomości i możliwości działania, a także przy procesach kreatywnych. Jest więc użyteczna na szkoleniach, gdzie oczekiwania zlecającego wykraczają poza poszerzenie wiedzy i wzrost umiejętności, a trener pracując w roli facylitatora, w wybranych modułach szkolenia, ułatwia wymianę doświadczeń, analizę i wyciąganie wniosków a także osiąganie konsensusu w grupie.
Kolejny obszar znany trenerom, ale niedostatecznie wykorzystywany to diagnoza potrzeb rozwojowych. Jeśli rozpoznanie potrzeb szkoleniowych przeprowadzimy na spotkaniu z uczestnikami, w sposób facylitacyjny, diagnoza będzie głębsza i bardziej wiarygodna. Może nawet okazać się, że szkolenie nie jest potrzebne, a problem, który miało ono rozwiązać może zostać skuteczniej rozwiązany w inny sposób lub nawet może zostać rozwiązany w trakcie spotkania diagnostycznego.
Wiele osób posiadających praktyczne doświadczenie z facylitacji wie, jak korzystne i angażujące jest jej stosowanie, a jednocześnie jak wiele jest wyzwań z tym związanych.

Podsumowując i odnosząc się do pytania czy warto stosować facylitację prowadząc szkolenie możemy wymienić kilka wartości takiego podejścia:
* Lepsze zrozumienie poruszanych zagadnień
* Doskonalenie umiejętności komunikacji ze zrozumieniem intencji rozmówcy
* Pełne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i innych zasobów jakimi dysponują uczestnicy
* Pogłębiona integracja uczestników
* Wzrost zaangażowania uczestników
* Wzrost świadomości i uwspólnianie zrozumienia celów i zadań
* Wzmocnienie motywacji zarówno do pogłębiania wiedzy i umiejętności , jak i do wdrożenia tego, co zostało wspólnie wypracowane
* Odkrycie nowych sposobów działania

Anna Zaremba

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.