Autora tej książki, Michael’a Wilkinsona miałam okazję poznać osobiście jako Trenera w czasie pierwszego szkolenia z facylitacji, w jakim brałam udział w Atlancie, bo tam ma siedzibę jego firma.  Z perspektywy mogę powiedzieć, że styl komunikacji Autora przekłada się trochę na różnicę w podejściu do facylitacji między tym co proponuje Wilkinson, a tym co jest podstawą metodyki Process Iceberg, z którą my pracujemy.

Polecamy lekturę tej pozycji, w której w jasny sposób jest pokazany inny model (SMART) i opisane są istotne elementy dobrego prowadzenia sesji.

Szczególnie spodobał nam się model 5P, do którego często odwołujemy się na początku swojej pracy z klientem. Natomiast mamy zupełnie inne podejście do wykorzystywania pytań w trakcie prowadzenia facylitacji, na co Autor zwraca dużo uwagi. Wilkinson podaje szereg wskazówek, narzędzi do tego, aby poprzez dobrze postawione pytanie podnieść zaangażowanie uczestników lub podsunąć nowy pomysł bez nadmiernego wypływu na grupę. My z praktyki widzimy wartość stosowania w czasie prowadzonej facylitacji innych narzędzi procesowych, które są bezpieczniejsze i pozwalają zachować pozycję facylitatora jako osoby neutralnej w stosunku do grupy. Oznacza to, że unikamy zadawania pytań w trakcie pracy grupy, nawet jeśli wydawałyby się najlepszymi. Natomiast przykładamy olbrzymią wagę do jasnego formułowania wyzwań do pracy grupy w formie dobrego pytania.

Podsumowując dużą wartością książki Michael’a Wilkinsona jest szereg opisów konkretnych przypadków z praktyki a nawet przykładowych dialogów.

Wypowiedź Jolanty Marszewskiej

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej warto do niej zajrzeć.