Program budowania i rozwoju kompetencji facylitacji

Program Profesjonalna Facylitacja wg metodyki Process Iceberg® jest przygotowany z myślą o osobach chcą zdobyć i rozwinąć umiejętności prowadzenia sesji facylitacji oraz poszerzyć swoją wiedzę niezbędną do bycia skutecznym facylitatoremi, w różnorodnych warunkach organizacyjnych.

Nasz program rozwoju kompetencji facylitacji stanowi punkt wyjścia do podnoszenia produktywności na spotkaniach, w organizacjach, wprowadzania w nich podejścia partycypacyjnego w procesach zmian, optymalizacji czy też przy wdrażaniu  innowacyjności.

Program posiada jasną strukturę i od samego początku jego realizacja stwarza uczestnikowi możliwość praktycznego stosowania wybranych Modeli i Narzędzi, znanych także z innych obszarów np. procesy zarządzania jakością czy też zarządzania projektami. Dodatkowo jest ukierunkowany na prawidłowe  zrozumienie roli facylitatora i  pozwala na indywidualne dopasowanie oraz ocenę aktualnych potrzeb, wynikających z osobistych preferencji.
Moduły szkoleniowe, prowadzone w formie warsztatowej, mają charakter interaktywny i praktyczny, a kolejny poziom programu jest rozwinięciem poprzedniego.

Grupa docelowa: facylitatorzy, kierownicy projektów, analitycy biznesowi, agenci zmiany i eksperci obecnie lub potencjalnie zaangażowani w doradztwo, optymalizację systemów lub procesów. Wszyscy, których rolą jest podniesienie produktywności grup w radzeniu sobie z rozmaitymi problemami.

Nasz program, poprzez silne uwypuklenie znaczenia i roli odpowiednio zaplanowanego i dopasowanego do pracy grupy procesu facylitacji w rozwiązywaniu danego problemu, pomaga wspierać grupy, które wcześniej pracowały razem lub nie mają żadnego doświadczenia tak, aby poradzić sobie z Niepewnością sytuacji.

Institute of Leadership & Management
Development Programme

POZIOM 1:
“PODSTAWY FACYLITACJI”
Warsztat stanowi wprowadzenie do facylitacji i metodyki Process Iceberg®,
jednocześnie stwarzając podstawy skutecznego zarządzania zmianami w organizacjach.

Institute of Leadership & Management
Endorsed Programme

 POZIOM 2:
“PRAKTYKA FACYLITACJI -POZIOM ZAAWANSOWANY”
Praktyczne rozwinięcie zastosowań metodyki Process Iceberg® w facylitacji  grup działających w różnorodnych warunkach.

Na poziomie drugim programu wymagamy od uczestnika, aby:

- posiadał praktyczne doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu facylitacji (prosimy o  opis i wnioski z  przeprowadzonych sesji facylitacji);

- indywidualnie poznał swoje mocne i słabe stron oraz preferencje w oparciu o wskaźnik MBTI w celu zrozumienia i trafnej oceny zachowań uczestników facylitacji;

- wziął udział w warsztacie „Praktyka Facylitacji”, na którym pozna zaawansowane Modele, Techniki i Narzędzia oraz rozwinie swoje  zrozumienie procesu facylitacji w różnych kontekstach i sytuacjach Niepewności.

Poniżej prezentujemy pełną ścieżkę rozwoju i certyfikacji:

Szkolenie dwudniowe „Podstawy facylitacji – wprowadzenie do metodyki Process Iceberg®”W czasie dwóch dni szkolenia prowadzonego w formie warsztatowej, w małej grupie, uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia facylitacji i główne pojęcia metodyki Process Iceberg®, oraz zastosowania różnorodnych narzędzi. Zajęcia są przygotowane jako niezbędny wstęp do praktyki dla początkującego facylitatora.Certyfikat „Facylitator Process Iceberg, poziom podstawowy” , wystawiany przez autora metodyki Tony Mann’a, po spełnieniu przez uczestnika wymogów certyfikacji.
Praktyka – indywidualne doświadczeniaUczestnik samodzielnie zdobywa doświadczenie w facylitacjiDoświadczenie i refleksje, osobiste wnioski “czego się nauczyłem”.
Poziom 2
2-dniowy warsztat “Praktyka Facylitacji” – facylitacja z wykorzystaniem metodyki Process Iceberg®
Program obejmuje zaawansowane narzędzia i modele, koncepcję słów procesowych, kontrakt facylitatora oraz praktykę przygotowania i prowadzenia sesji. Jednym z głównych elementów programu jest przygotowanie przez uczestnika procesu facylitacji prawdziwej sesji, przeprowadzenie jej oraz podsumowanie z uczestnikami.Uczestnik poszerza swoje doświadczenia w prowadzeniu facylitacji, otrzymuje wartościową informację zwrotną od Trenera i Asesorów oraz certyfikat Advanced Facilitator.
Poznanie własnego typu osobowościUczestnik korzystając z kwestionariusza MBTI, po jego wypełnieniu odbywa sesję samooceny z doświadczonym praktykiem MBTI.Lepsze zrozumienie siebie i umiejętności rozróżniania preferencji innych, w celu skuteczniejszego prowadzenia facylitacji.
Indywidualny Profil Facylitatora.Indywidualny profil Facylitatora dostępny Online, wygenerowanie raportu do dalszego wykorzystaniaUczestnik otrzymuje indywidualny profil facylitatora, identyfikujący obszary kompetencji facylitacyjnych i obszary wymagające szczególnej uwagi i dalszego rozwoju.
Certyfikat „Advanced Facilitator”(poziom zaawansowany umiejętności facylitacji)Indywidualny egzamin praktyczny – w formie assesmentu sesji prowadzonej przez każdego uczestnika (minimum 30 minut facylitacji) w oparciu o wcześnie zaplanowany Proces, przedstawiony Asesorowi RSCG.Certyfikat wydawany w oparciu o standardy brytyjskiego instytutu ILM na poziomie Endorsed
ELEMENT PROGRAMUOPISREZULTATY