Różnorodność w grupie - Wskaźnik MBTI®

Facylitacja polega na wspieraniu pracy grupy w celu wypracowania przez grupę jak najlepszych wyników.

Ile osób tyle punktów widzenia, sposobów pracy i podejmowania decyzji. Każdy z nas jest inny, inne są jego doświadczenia i rozumienie otoczenia.

I dlatego w czasie facylitacji spotkania kluczową rolę zaczyna odgrywać dobre zrozumienie zróżnicowania typów osobowości ludzi pracujących w grupie. Stąd wynika jak bardzo ważną cechą facylitatora jest umiejętność rozpoznania, jakie typy osobowości reprezentują uczestnicy sesji, jakie są ich preferencje. Facylitator posiadający taką wiedzę jest w stanie optymalnie dobrać sposoby pracy osób w grupie i dopasować najodpowiedniejsze narzędzia lub modele, aby uzyskać wysoką efektywność wyników.

Niezbędną wiedzę  w tym obszarze można uzyskać znając i rozumiejąc podstawy typów Myers-Briggs czyli wskaźnik MBTI® - więcej na stronie MBTI®