●  Konsultant procesów zmian, coach zespołów, grup tematycznych.
  Doświadczony facylitator pracy grupowej w polskich i międzynarodowych         organizacjach. 
 ●  Certyfikat  Advanced Brytyjskiego Instytutu Zarządzania (ILM)

Wspiera realizację projektów i pracę zespołów w skutecznym rozwiązywaniu złożonych problemów, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i w optymalnym wykorzystaniu  potencjału każdego pracownika. Jest orędownikiem wykorzystywania mocnych stron i preferencji każdego uczestnika procesu, co umożliwia efektywną pracę w zdywersyfikowanych grupach. Pracuje z zespołami szeroko wykorzystując podejście facylitatywne, pomaga im wzajemnie dzielić się wiedzą, podejmować strategiczne decyzje i budować prawdziwą pracę zespołową.


W roku 2009 wprowadziła do Polski metodykę Process Iceberg® i w oparciu o licencję brytyjskiej firmy RSCG przygotowała polską wersję szkoleń z facylitacji, oferując polskim menedżerom dwuetapowy program rozwoju kompetencji facylitacji. Do końca 2016 roku przeszkoliła ponad 600 osób, z których ok. 70% posiada certyfikaty ILM na poziomie podstawowym.

Jako expert-praktyk facylitacji w metodyce Process Iceberg®, w roku 2012 rozpoczęła pracę w  zespole Exam Panel w brytyjskiej firmie APMG, który realizował projekt przygotowania dwustopniowego programu certyfikacji umiejętności facylitacji - poziom Foundation oraz Practitioner, skierowany głównie do kierowników projektów i kadry menedżerskiej. W ramach tego zespołu nadal pełni rolę Deputy Chief Examiner, a w roku 2014 objęła funkcję tzw. Language Ownera i  przygotowała polską wersję programu certyfikacji na poziomie Foundation.

W październiku 2011 wydała pierwszą książkę w języku polskim o profesjonalnej facylitacji wraz z Tony Mann'em: "Facylitacja - wiedza, umiejętności, sztuka czy magia" - w marcu ukazało się nowe i poszerzone wydanie, które jest jednocześnie podręcznikiem programu APMG.

Inicjator-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Facylitatorów. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych społecznościach facylitatorów i konsultantów OD, w praktyce opierając się na partycypacyjnym podejściu do zarządzania. Od wielu lat prowadzi wykłady z zarządzania zmianą i podstaw facylitacji na Politechnice Warszawskiej, w Collegium Civitas oraz w Szkole Głównej Handlowej.

 

 

Facylitacja według mnie…

- nadaje szybkości w myśleniu, wzmacnia komunikację,
- poszerza perspektywę, z jaką rozpoczynamy pracę,
- powoduje że idziemy do przodu zamiast dalej kręcić się w kółko.

Wierzę w facylitację i jej „magię” - ONA powoduje, że problem staje się prostszy i możliwy do rozwiązania, a każda uczestnicząca osoba autentycznie angażuje się w pracę.

Facylitator pozwala jaśniej dostrzec dalszą drogę, nazwać problemy które wcześniej się rozmywały i trudno było nad nimi zacząć pracować. Rola facylitatora trochę przypomina ogrodnika, którego klient zaprasza do swojego ogrodu, i który potrafi szybko wskazać miejsca, gdzie warto coś przesadzić, zaaranżować lub uwypuklić w istniejącym już krajobrazie. Ale nadal to jest OGRÓD KLIENTA i to KLIENT dalej będzie zbierał z niego plony i podziwiał na co dzień, pielęgnując rośliny.

Więcej o Jolancie Marszewskiej, absolwentce Politechniki Warszawskiej, można przeczytać w artykule miesięcznika Politechnik.