beylikdüzü escort bayan, gaziantep escort, ataköy escort, esenyurt escort, seks hikayesi, kayseri escort, şişli escort, beylikdüzü escort,

Proces certyfikacji „Praktyk zdalnej facylitacji”

990.00 1,980.00 

on-line (zoom)

symulacja spotkania z klientem w celu przygotowania sesji
prowadzenie przygotowanej przez siebie sesji facylitowanej
indywidualne spotkanie z asesorem dot. informacji zwrotnej

990 zł /udział 1 osoby

W komentarzu do zamówienia podaj imię i nazwisko uczestników oraz bezpośredni adres emailowy do uczestników. Jeśli interesuje Cię faktura zamieść tam również dane firmy, na którą ma zostać wystawiona. Prosimy dodatkowo o podanie dat realizacji szkolenia z Podstaw Facylitacji.

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategoria:

Opis produktu
Certyfikat potwierdza posiadanie umiejętności wspierania grupy w wirtualnej pracy nad założonym celem – planowania i organizowania partycypacyjnej / warsztatowej formy pracy grupowej podczas spotkań zdalnych. Umiejętności potwierdzane certyfikatem dotyczą:
• doprecyzowywania celu z liderem zadania / osobą zamawiającą sesję (klientem wewnętrznym lub zewnętrznym) oraz z grupą uczestniczącą w sesji;
• kontraktowania roli lidera zadania i własnej jako facylitatora, kontraktowania zasad pracy z grupą podczas spotkania;
• adekwatnego dobierania metod i technik pracy grupowej w zależności od celu sesji / warsztatu oraz potrzeb i możliwości osób uczestniczących;
• tworzenia agendy sesji / warsztatu o logicznym i spójnym układzie aktywności pozwalających na osiągnięcie założonego celu;
• adekwatnego szacowania czasu na całą sesję (warsztat) oraz jej poszczególne etapy;
• stosowania narzędzi i struktur komunikacyjnych ułatwiających pracę grupową oraz wzajemne rozumienie się;
• korzystanie z modelu Process Iceberg® w diagnozowaniu kiedy niezbędne jest wprowadzenie zmian w procesie pracy grupowej;
• uwzględniania indywidualnych preferencji oraz emocji uczestników sesji / warsztatu w podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmian w procesie pracy;
• stosowania modelu Process Review do podsumowywania pracy grupowej.
Wymienione wyżej umiejętności wspierają efektywność wielu spotkań projektowych, np. sesji badania potrzeb biznesowych, pracy warsztatowej nad analizą problemu i wypracowywaniem rozwiązań, planowania strategicznego i operacyjnego, zespołowego podejmowania decyzji.

Dla kogo przeznaczony jest proces certyfikacji?
• Dla osób, które ukończyły szkolenie z podstaw facylitacji wg metodyki Proces Iceberg®, korzystają z nowych umiejętności w praktyce i chcą je potwierdzić jako nową kompetencję.
• Dla osób, które prowadzą spotkania i sesje zespołowe i zależy im na wysokiej efektywności spotkań z wykorzystaniem metodyki Proces Iceberg®.

Etapy certyfikacji
Do 14 dni przez terminem certyfikacji kandydat umawia się na symulację spotkania z klientem, podczas którego pozyska informacje dot. celu sesji oraz potrzeb z nią związanych.
Każda osoba biorąca udział w procesie certyfikacji przygotowuje swój fragment sesji ( 40 – 50 minut) z uwzględnieniem informacji pozyskanych podczas spotkania z klientem. Każdej osobie przysługuje godzina konsultacji mentorskiej.
Pierwszy dzień certyfikacji to 8-godzinne spotkanie warsztatowe w ramach którego kandydaci kolejno prowadzą 45-minutowe fragmenty swoich sesji. Grupę, biorącą udział w sesji, tworzą pozostałe osoby przystępujące do certyfikacji i 2-3 osoby zaproszene przez organizatora warsztatów.
Drugi dzień certyfikacji to godzinna sesja informacji zwrotnej z Asesorem, który był obecny podczas prowadzonej przez kandydata sesji.
Po pozytywnej weryfikacji, w ciągu 7 dni wystawienie i wysłanie certyfikatu w formie elektronicznej.
Po zgłoszeniu swojego udziału w procesie certyfikacji i dokonaniu opłaty, każda osoby otrzymuje dostęp do terminarza, w którym wybiera przedział czasowy na symulację spotkania z klientem oraz na indywidualną sesję informacji zwrotnych z asesorem.

Jakie umiejętności są sprawdzane
Tu możesz pobrać zasady certyfikacji wraz z umiejętnościami i zachowaniami, które będą weryfikowane podczas prowadzonej sesji przez dwóch asesorów.

Wybierz datę certyfikacji

26 stycznia 2023

Shopping Cart