Warsztat dający możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń w celu umiejętnego i elastycznego podejścia do prowadzonych spotkań. W czasie 2 dni warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych facylitatorów, o zróżnicowanych podejściach do modelu facylitacji, uczestnicy będą mogli zastosować poznane wcześniej podejście w metodyce Process Iceberg rozwinąć swoje umiejętności facylitacji pracując na rzeczywistych przykładach, prowadząc modelowe sesje w grupie pozostałych uczestników szkolenia. Doświadczenia będą zdobywane w bezpiecznym środowisku ze wsparciem trenera/facylitatora. Dodatkową charakterystyką tego modułu jest rozszerzenie warsztatu facylitatora o dodatkowe narzędzia, sposoby pracy.

Czas trwania – 2 dni  (16 godzin)
Liczba prowadzących – 2 Trenerów i praktyków facylitacji
Forma realizacji – „nauka przez działanie” obejmująca ćwiczenia warsztatowe i sesje facylitacji!

Nadchodzące szkolenia

Nie odnaleziono wydarzeń!