Wg raportu Standish group tylko niecałe 20% projektów kończy się sukcesem, na czas i w ramach założonego budżetu. Pozostałe 80% to projekty, które zostały wstrzymane lub przekroczyły przeznaczone na nie zasoby, czyniąc je obciążeniem dla organizacji. Niemal połowę czasu, jaki poświęcamy na realizację naszego projektu to udział w różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach, których wyniki bezpośrednio determinują sukces projektu.


Każdy projekt jest jak podróż  - ważne, aby cel był określony i znany wszystkim członkom wyprawy, aby zawczasu sporządzić mapę, aby członkowie tworzyli  zgrany zespół i  najważniejsze – przygotować się na zmiany. We wszystkich tych aspektach bardzo pomaga FACYLITACJA.


Sierpień zakończyliśmy wyjątkową edycją szkolenia z facylitacji „Podstawy …”. Mieliśmy okazję pracować z grupą mocno zaangażowaną w rozwój swoich kompetencji facylitacji i jednocześnie osoby posiadały już doświadczenie w roli facylitatora .

Spędziliśmy wspólnie dwa dni, pracując i jednocześnie wymieniając się doświadczeniami.

Poniżej informacje od naszych uczestników po odbytym szkoleniu:

Przydatne, praktyczne umiejętności, które można śmiało wykorzystać w pracy biznesowej

Nauczysz się bardzo precyzyjnych zasad i narzędzi, które pomogą Ci rozwijać się w roli facylitatora

Praktyczna wiedza – merytoryka poparta ćwiczeniami”.

„Warto się rozwijać przez doświadczanie

Dużo przydatnej, specjalistycznej wiedzy. Bardzo praktyczne szkolenie!


 

Szkolenie „Podstawy facylitacji wg modelu Process Iceberg®”, prowadzone w formie warsztatowej w kameralnej grupie (maksymalnie 15 osób) to doskonała okazja poznania podstawowych pojęć FACYLITACJI z metodyki PI, które podnoszą efektywność pracy grupy z wykorzystaniem innych znanych modeli takich jak Open Space, Design Thinking czy też Apreciative Inquiry. Prowadzone są w Polsce na podstawie licencjonowanego programu Tony Mann’a,  stanowią pierwszy etap pełnego programu Process Iceberg® Facilitation.

Uczestnicząc w warsztatach poznasz w praktyce tajniki facylitacji oraz doświadczysz  roli facylitatora, czyli osoby wspierającej pracę grupy, zarządzającej procesem, ułatwiającej osiąganie wartościowych wyników przez grupę, przy wykorzystaniu potencjału całej grupy i pełnym zaangażowaniu każdego uczestnika spotkania. Poznasz narzędzia, które pozwolą Ci na pełną analizę sytuacji, odnalezienie się w sytuacji niepewności, a  także uwspólnianie rozumienia kluczowych zagadnień w ramach Twojego zespołu projektowego i wyznaczonych celów.

Poznasz zaawansowane techniki zbierania i przetwarzania danych, które pozwolą na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia wszystkich członków zespołu na poziomie niemożliwym do osiągnięcia na rutynowych spotkaniach (TWORZENIE MAPY).

Nauczysz się szeregu metod pracy grupowej, opartych na obserwacji i dopasowywaniu procesu pracy do bieżącej sytuacji na spotkaniu i uwzględniających typy osobowości uczestników, ich role w zespołach
i indywidualne preferencje. Te nieszablonowe metody pracy i komunikacji stymulują zaangażowanie
i osobiste poczucie odpowiedzialności za powodzenie projektu, a więc jednocześnie  stanowią podstawę BUDOWANIA ZESPOŁU.

Zgłębisz modele ustrukturyzowanej analizy symptomów negatywnej zmiany i jej przyczyn, narzędzia badania i modyfikacji wpływu zewnętrznych i wewnętrznych sił wspierających lub hamujących Twój projekt ZMIANY.

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

 Zrozumienie pojęcia i znaczenia facylitacji.

⇒ Poznanie facylitacji jako nowej kompetencji menedżera.

⇒ Rozróżnienie Niepewności i jej wpływu na rozwój w organizacji.

⇒ Facylitacja w pracy menedżera, bądź eksperta w określonej dziedzinie.

 Etapy dojrzałości organizacji i grup – od „funkcjonalnych” po „świadome procesu”.

⇒ Praktyka kreatywnego i procesowego myślenia.

 Wykorzystanie poznanych technik w różnorodnych ćwiczeniach i analizach

Dla kogo przeznaczone są te warsztaty?

 dla menedżerów i liderów, których zadaniem jest zarządzanie zespołami i grupami tak, aby w pełni wykorzystać potencjał każdej osoby w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, w szczególności takich które są trudne do zdefiniowania czyli typowe sytuacje Niepewności;

 dla osób, które uważają, że ich organizacja potrzebuje działać bardziej efektywnie, być zarządzana w sposób partycypacyjny, zarówno wewnątrz, jak i w relacjach z zewnętrznymi interesariuszami i partnerami;

liderów i zespołów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian organizacyjnych;

zarządów i rad nadzorczych różnych podmiotów gospodarczych - komercyjnych i NGO;

w szczególności dla : menedżerów działających w organizacjach agile'owych, kierowników projektów, ScrumMasterów, osób pełniących role Product Ownera.

Nadchodzące szkolenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Jest to podstawowy moduł w całym programie Process Iceberg® i nie jest wymagane uczestniczenie w dodatkowych zajęciach.

Warsztaty są prowadzone w języku polskim, w małej grupie.
Każdy uczestnik otrzymuje polskie wydanie książki autorstwa Tony Mann’a, specjalnie opracowane dla polskiego czytelnika przez Jolantę Marszewską

Ilość uczestników: min. 6, max.15 osób.
Cena uczestnictwa 1 osoby – 2650 zł netto.

Cena obejmuje:
udział w dwudniowych warsztatach prowadzonych w kameralnej grupie (maksymalnie 15 osób)
 catering: kawę, herbatę, wodę, soki, przekąski oraz ciepły lunch
 materiały szkoleniowe, w tym podręcznik metodyki Process Iceberg®
 materiały facylitacyjne, potrzebne do pracy warsztatowej
dyplom ukończenia szkolenia, z wyszczególnieniem elementów programu licencjonowanego przez autora metodyki Tony Mann'a

Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia posiada możliwość zakupu certyfikatu „Basic Skills in Facilitation" zatwierdzony przez autora metodyki Tony Mann'a. Do uzyskania certyfikatu należy spełnić wymogi procesu certyfikacji na poziomie podstawowym,

Standardowa cena certyfikatu – 200 zł netto.

 

Certyfikat