Zestaw metod facylitacji grupowej pod nazwą „Technology of Participation” (ToP), został wypracowany przez Institute of Cultural Affairs, amerykańską organizację działającą od lat 60-tych XX, wpierw w Stanach Zjednoczonych a następnie globalnie. Szkolenie „Metody Facylitacji Grupowej” jest więc podparte wieloma dziesięcioleciami doświadczenia z wielu organizacji, wspólnot i kultur.

Styl szkolenia jest partycypacyjny i doświadczalny. Każdy uczestnik ma możliwość nie tylko uczestniczyć w dyskusjach, ale również je prowadzić jako facylitator. Szkolenie jest zaprojektowane w taki sposób, że każdy z uczestników uczestniczy aktywnie w procesie uczenia się każdej z metod. Jest to  2-dniowe szkolenie obejmujące wiedzę i praktykę z zakresu dwóch metod facylitacji.

Technology of Participation (ToP):

Rozmowa Zogniskowana według modelu ORID,

Warsztat budowania konsensusu.

Szkolenie oferuje:

dwie wszechstronne techniki Technology of Participation (ToP) służące nadawaniu struktury dyskusjom grupowym tak aby działały, umożliwiały podejmowanie decyzji grupowych i zamieniały je w działanie. Rozmowa Zogniskowana (Focused Conversation); Warsztat Konsensusowy (Consensus Workshop),

interaktywny i facylitatywny sposób prowadzenia, dający uczestnikom możliwość nie tylko doświadczenia i przećwiczenia stosowania tych dwóch metod we wspierającym środowisku, ale również wymiany doświadczeń i zrozumienie pryncypiów stojących za metodyką ToP,

ponad 50 lat doświadczenia ICA w rozwoju społeczności, budowaniu konsensusu i partycypacji,

rozpoznawalność ILM. W UK kurs ten jest uznawany przez tą organizację.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

poprawa efektywności spotkań, na wielu etapach konsultacji, szczególnie przy uspójnianiu wiedzy i potrzeb różnych interesariuszy,

skuteczniejsze dochodzenie do porozumienia,

możliwość wprowadzenia do organizacji sprawnej metody dochodzenia do konsensusu/ wspólnego podejmowania decyzji, usystematyzowanej refleksji i planu działań, tam gdzie jest to potrzebne,

wzmocnienie zdolności do doprowadzania do konsensusu w grupach osób o różnych stanowiskach,

możliwość zastosowania metod na niektórych szkoleniach i przy coachingu zespołowym,

poszerzenie technik facylitacyjnych o metody Technology of Participation,

poszerzenie portfela usług o facylitację.

Szkolenie Metody Facylitacji Grupowej (GFM) obejmuje 2 podstawowe metody Technology of Participation propagowane przez międzynarodową organizację ICA.

Ten kurs corocznie tylko w Europie kończy ponad 300 osób i 93% uczestników ocenia go 8 lub powyżej na 10 możliwych punktów.

W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zapoznają się z modelem ORID. Model ten służy do skupieniu rozmowy na konkretnym temacie i jednocześnie zastosowanie takiego sposobu prowadzenia, który nadaje jej strukturę, porządkującą pojawiające się informacje według konkretnego schematu. Odnosi się on do obszarów związanych z faktami, odczuciami, ich interpretacją oraz wynikających z tego działań.

Model ten może być stosowany jako niezależny sposób prowadzenia spotkania, lub jego części, jak również jest stałym elementów innych technik ToP.

Drugi dzień poświęcony jest budowaniu konsensusu jako metody pracy warsztatowej, której istotą jest zebranie różnorodnych idei od grupy, ich połączenie, uporządkowania, oraz dojście do wspólnej zgody dotyczącej danego zagadnienia.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymują podręcznik (w języku angielskim), który jest jednocześnie zeszytem ćwiczeń używanym podczas szkolenia i stanowi narzędzie przygotowania własnych facylitacji w przyszłości.

Dla kogo jest to szkolenie?

Metody facylitacji grupowej ToP będą bardzo przydatne wszystkim osobom pracującym z grupami, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń w facylitacji, np.

trenerom wewnętrznym i zewnętrznym,

konsultantom,

coachom,

pracownikom działów HR,

Scrum Masterom i Agile Coachom,

menedżerom projektów,

dyrektorom kreatywnym,

menedżerom promującym partycypacyjny styl zarządzania,

pracowników organizacji pozarządowych.

 

Nadchodzące szkolenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Szkolenie może być prowadzone w języku angielskim lub polskim z udziałem trenera z ICA:UK dbającego o jakość zajęć i wdającego międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymują podręcznik (w języku angielskim), który jest jednocześnie zeszytem ćwiczeń używanym podczas szkolenia i stanowi narzędzie przygotowania własnych facylitacji w przyszłości.

Ilość uczestników: min. 8 max. 12
Cena uczestnictwa osób prowadzących jednoosobową działalność oraz pracownicy NGO - 1850 zł netto
Cena uczestnictwa osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz publicznym - 2.500 zł netto

Aby otrzymać specjalny rabat sympatyka Centrum Facylitacji zarejestruj się na szkolenie wypełniając  formularz zgłoszeniowy. Po rejestracji wystawiamy proformę do pełnej przedpłaty, stosując specjalny 10% rabat.

Każdy uczestnik szkolenia powinien zapoznać się z ogólnymi warunkami oraz zasadami uczestnictwa:
część 1
część 2