Najważniejsze korzyści, jakie daje nam dobry proces facylitacji to przede wszystkim wypracowanie wartościowych rozwiązań w trudnych sytuacjach, dla złożonych problemów i przy optymalnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń każdego uczestnika. Dodatkowo pojawia się wtedy tzw. Empowerment, czyli pełne zaangażowanie i wzięcie odpowiedzialności za wypracowane rezultaty przez każdego uczestnika sesji facylitacji (spotkania/warsztatu).

 

Dalej możemy do tego dodać szereg dodatkowych korzyści, wynikających ‘przy okazji’ dobrego procesu facylitacji czyli:

 

  ● Zmiana w myśleniu o rozwiązywaniu problemów w pracy zespołów i organizacji,procesowe podejście do prowadzenia spotkań i warsztatów, szczególnie w sytuacjach Niepewności.

        ● Lepsze decyzje w pracy menedżerów wykorzystujących podejście facylitacyjne.

               ● Wykorzystanie różnych perspektyw i różnych doświadczeń.

                     ● Zaspokojenie potrzeb różnych osób o zróżnicowanych preferencjach indywidualnych.

                           ● Znajdowanie nowych i często zaskakujących rozwiązań w sytuacjach ‚Niepewności’.

                              ● Radzenie sobie z tzw. ukrytą agendą.

                              ● Budowanie relacji w zespołach, grupach zadaniowych.

                         ● Doprecyzowanie celów, zakresu, zadań itp.

                    ● Lepsze wzajemne zrozumienie różnych interesariuszy projektu i ekspertów z odmiennych obszarów.

              ● Zaangażowanie i ‚kupienie’ rozwiązania/zmiany przez pracowników lub inne grupy interesariuszy.

        ● Wyższa jakość zarządzania projektem.

  ● Proste rozwiązanie złożonego problemu.