Facylitator to osoba, która wspiera grupę lub całą organizację w intensywnej pracy nad złożonym problemem, podnosi efektywność pracy grupowej,  pomaga we współpracy i umiejętnie interweniuje, szczególnie w sytuacji potencjalnego konfliktu. W metodyce Process Iceberg® wyraźnie podkreślamy, że facylitator nie jest  zaangażowany w merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje grupa, jest całkowicie neutralny co do tematów poruszanych na spotkaniu i nie wypowiada się, nie prezentuje swojego punktu widzenia w poruszanych kwestiach. Facylitator jest Ekspertem od procesu czyli określania ""Jak grupa pracuje".

Facylitator to swego rodzaju „katalizator” w komunikacji grupy, który ułatwia dochodzenie do wspólnych wniosków, znajdowanie ciekawych rozwiązań takich, które każdy uczestnik grupy akceptuje. Możemy też powiedzieć „facylitator to też katalizator dobrych reakcji i dobrych relacji w grupie”, co stanowi podstawę do naturalnego przekształcenia się grupy w prawdziwy zespół.

Facylitator może także być swego rodzaju przewodnikiem w myśleniu procesowym, pomagając grupie w głębszej analizie przyjętych założeń, omawianych wartości.

Główną rolą facylitatora jest takie prowadzenie dyskusji i pracy grupy, aby ułatwić uczestnikom osiągnięcie założonych celów. Mówiąc najprościej - facylitator jest odpowiedzialny za proces, który wcześniej przygotowuje pracując z klientem, a potem realizuje go na spotkaniu, uważnie obserwując uczestników i elastycznie dopasowując przygotowane techniki do tego co jest w danym momencie potrzebne grupie, co pomaga uczestnikom w optymalnym zaangażowaniu.

W pracy grupy facylitator nigdy nie jest uczestnikiem grupy i nie włącza się bezpośrednio w pracę nad wypracowywaniem rezultatów sesji. Jego zadaniem jest monitorowanie przebiegu sesji, dbanie o to, by koncentrowała się na wcześniej uzgodnionych zagadnieniach.

Ważnym zadaniem facylitatora jest oddanie członkom grupy odpowiedzialności za osiągane wyniki i pomaganie im w samodzielnym znalezieniu rozwiązania. Typowy konsultant zwykle proponuje gotowe rozwiązanie, sprawdzone już w oparciu o różnorodne doświadczenia w innych organizacjach. Natomiast facylitator proponuje takie metody pracy, dzięki którym grupa sama znajdzie najlepsze, własne rozwiązanie.

Charakteryzując pracę facylitatora  możemy nazwać kilka różnych ról, które 'odgrywa' on prowadząc sesję:
AktywatorOd pierwszych słów otwierających sesję aż po ostatnie słowa pożegnania z grupą buduje energię i zapał w grupie, utrzymując odpowiednie tempo pracy.
PrzewodnikZna kolejne kroki procesu, który będzie prowadzony z grupą. Aby go skutecznie realizować od początku do końca potrzebuje być uważnym przewodnikiem uczestników w przechodzeniu przez te kolejne etapy.
DopytującyMusi bardzo uważnie przesłuchiwać się dyskusji i umiejętnie, szybko analizować, porównywać pojawiające sie komentarze tak, aby na bieżąco formułowane pytania wspomagały zarządzanie dyskusją grupy.
"Budowniczy mostów"Ważne jest stworzenie i utrzymywanie środowiska bezpiecznego i otwartego do wymiany poglądów. W sytuacji, gdy inni ludzie dostrzegają różnice między sobą, facylitator powinien umieć zidentyfikować podobieństwa i budować podstawy do porozumienia - „budować mosty”.
JasnowidzPodczas sesji facylitator uważnie obserwuje grupę i szybko wychwytuje objawy napięć, znużenia lub obniżenia zaangażowania, aby zawczasu na nie zareagować i nie dopuścić do dysfunkcji w zachowaniu grupy.