Posiadamy obecnie w sprzedaży wydanie 2018  książki o facylitacji w ujęciu metodyki Process Iceberg, które jest bogatsze o nowe narzędzie, uzupełnione i poprawione, co oznacza 10 stron więcej o nowych narzędziach facylitatora.

Nasza książka o facylitycji to 320 stron wartościowej wiedzy i cennych uwag doświadczonych facylitatorów.

Cała książka jest o Procesie.

Mówi o koncepcjach i zasadach wykorzystywania procesu facylitacji do rozwiązywania problemów na spotkaniach, a w szczególności o tym jak dobrze go przygotować, dobierając różne modele, narzędzia i techniki, w zależności od konkretnej sytuacji. W książce staramy się obalić mit, że facylitatorem trzeba się urodzić i zachęcamy do poświęcenia swojego czasu na zrozumienie pojęcia procesu w odniesieniu do pracy grupowej.

Ty też możesz być świetnym Facylitatorem, który zadziwi ludzi swoją “magią” i zmieni standardowe spotkania, na których rośnie napięcie wśród uczestników, w magiczne chwile z karteczkami i pełnym skupieniem każdej osoby.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem książki, wejdź w zakładkę PRODUKTY i dokonaj zamówienia.
Cena jednego egzemplarza podręcznika to 79 zł.