Ingrid Bens jest popularnym ekspertem facylitacji na całym świecie i autorką wielu książek. To ona pierwsza wprowadziła program nauki umiejętności facylitacji tylko w oparciu o podręczniki i kursy on-line, bez konieczności wykazania się praktyką pracy z grupą. Program kończy się testem on-line i taka forma weryfikacji kompetencji trochę przypomina metodę przyjętą przez APMG, czyli testy do potwierdzenia umiejętności facylitacji na poziomie Foundation i Practitioner.

W książce jest bardzo dużo wiedzy odnośnie szczegółów mających często wpływ na skuteczną facylitację. To, co zasługiwałoby na ostrożność to założenie, że w trakcie procesu facylitacji, trwania spotkania należy odwoływać się do grupy i prosić o ocenę aktualnego statusu spotkania w odniesieniu do aktualnych wyników. Z naszej praktyki i różnych doświadczeń wynika, że przebieg sesji często zmienia swój zaplanowany bieg i ważną umiejętnością facylitatora jest nadążanie za grupą i proponowanie odpowiednio zmodyfikowanego procesu.

W czasie spotkania facylitator musi być maksymalnie skoncentrowany na procesie pracy grupy i poza wyjątkowymi sytuacjami nie powinien zadawać grupie żadnych pytań.

Autorka poleca też wykonywanie podsumowania sesji poprzez odwołanie się do tego, co było zaplanowane i tego jak zdaniem uczestników przebiegało spotkanie – kryteria to: uwzględnienie zdania wszystkich osób, dobrze przemyślane działania i sprawiedliwe decyzje. Przy tak sformułowanych kryteriach, ocena przedstawiona przez każdego uczestnika nie daje nam konkretnej informacji, z czego to wynika, z jakimi elementami prowadzonej facylitacji miało to związek. W naszej metodyce struktura Process Iceberg® umożliwia wykonanie po spotkaniu bardzo wartościowego przeglądu procesu z facylitatorem, a nawet przez samą grupę, poprzez odwołanie się do konkretnych faktów i zachowań, jakie miały miejsce podczas sesji, co pozwala od razu formułować na bieżąco tzw. best practices/lessons learned to wykorzystania przez grupę na każdej następnej sesji.

Podsumowując – w tej książce znajdziecie dużo prostych narzędzi i przystępnie opisanych wskazówek, wartych do wypróbowania w czasie sesji facylitacji.