Paulina Ostrowska

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, o kierunku Ekonomia. Aktualnie studiuje logistykę na WSB (Wyższa Szkoła Bankowa) o specjalizacji Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi.
Zajmuje się koordynowaniem bieżących procesów szkoleń przeprowadzanych przez Centrum Facylitacji. Dodatkowo oferuje wszelką pomoc w prowadzeniu stron www, oraz opiekę nad uczestnikami szkoleń.