Jolanta Marszewska

Konsultant zmian, Coach, Ekspert procesowy, Trener programu rozwoju facylitatorów biznesu Process Iceberg®, Facylitator certyfikowany na poziomie Advanced, Ekspert metodyki Process Iceberg.
Przez ponad 15 lat związana z międzynarodowymi organizacjami, liderami branży IT oraz konsultingu: Sun Microsystems (Dyrektor na Polskę Działu Usług Edukacyjnych), Accenture Learning (Regional Project Leader). Odpowiedzialna za strategie rozwoju biznesu Accenture Learning w regionie północnym Europy zdobyła szerokie doświadczenie w budowaniu efektywnych zespołów oraz wdrażaniu programów zmian organizacyjnych.
Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Psychologii Zmian na Uniwersytecie Warszawskim.
Współpracowała przy tworzeniu koncepcji programu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, prowadzonych od roku 2011 na Politechnice Warszawskiej.
Certyfikowany Mediator, Coach ICC, Absolwent Szkoły Action Learning (Foundations).
W roku 2009 wprowadziła do Polski program profesjonalnej facylitacji według modelu Process Iceberg® T.Mann’a, w oparciu o licencję RSCG, oferując polskim menedżerom dopasowany do polskiego rynku dwustopniowy program rozwoju kompetencji facylitacji.
W październiku 2011 wydała pierwszą książkę w języku polskim o profesjonalnej facylitacji autorstwa Tony Mann’a „Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka czy magia”, której poszerzone wydanie ukazało się w 2018.
Jako expert-praktyk facylitacji w metodyce Process Iceberg®, w roku 2012 uczestniczyła w  brytyjskim zespole Exam Panel, przygotowując dwustopniowy program certyfikacji umiejętności facylitacji – poziom Foundation oraz Practitioner, skierowany głównie do kadry menedżerskiej, kierowników projektów i analityków biznesowych. W ramach tego zespołu nadal pełni rolę Deputy Chief Examiner. W roku 2014 objęła funkcję Language Owner’a programu na rynku polskim.