Jacek Marszewski

Konsultant MBTI®, Facylitator
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału SiMR. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, kontynuując swój rozwój doradcy jako członek SDSiZ.
Certyfikowany konsultant MBTI® wykorzystując ją praktycznie zarówno w programach rozwoju indywidualnego jak i w budowaniu zespołów . Posiada certyfikat profesjonalnego facylitatora według metodyki Process Iceberg® na poziomie Advanced.
Aktywnie uczestniczył w działalności Automobilklubu Polska, realizując tam swoje pasje w ramach sekcji pojazdów zabytkowych. Jako członek Stowarzyszenia Wodniaków w Pruszkowie przyczynił się do integracji lokalnej społeczności żeglarzy. Przez 7 lat współpracował z organizacją Britt WordWild poznając w praktyce podstawy pracy z grupą, prowadząc szkolenia w zakresie rozwoju osobistego oraz podstaw przedsiębiorczości, tworząc grupy niezależnych przedsiębiorców w różnych miastach w województwie mazowieckim. Kolejne doświadczenia pracy z grupą zdobywał współpracując z BNI Polska organizując jako Dyrektor Asystujący lokalną grupę przedsiębiorców w Olsztynie.
Współpracuje jako facylitator i praktyk MBTI w ramach sesji facylitowanych w Centrum Facylitacji.