Facylitacja w Agile – INCEPCJA

Przygotowanie i prowadzenie warsztatu Incepcji – jak zbudować wspólną wizję i cele rozwoju produktu?
Incepcja to bardzo dobry sposób na zaangażowanie od samego początku wszystkich członków zespołu i interesariuszy w projekt. Musi być dobrze zaplanowana i starannie przygotowana, żeby odnieść oczekiwane rezultaty.I dlatego warto znać facylitację, szczególnie metodykę Process Iceberg, i praktycznie stosować podstawowe technik facylitacji.

Podczas interaktywnego zdalnego warsztatu, dowiesz się:
– czym jest Incepcja i kiedy może być stosowana
– jak stworzyć wizję produktu
– jak przeprowadzić warsztat Incepcji zgodnie z profesjonalnym podejściem do facylitacji
– jak stosować wybrane techniki i narzędzia facylitacji podczas różnych warsztatów i spotkań

Szkolenie będzie się opierać na przykładach z życia i praktycznych ćwiczeniach w małych grupach. Jest dedykowane do wszystkich zainteresowanych facylitacją spotkań i zarządzaniem produktem (do Product Ownerów, Scrum Masterów, Kierowników zespołów IT i innych osób).

Prowadzenie: Jolanta Marszewska i Magdalena Rudzka

Następne szkolenie: 2-3.06.2021.
Zapisy: magdalena.rudzka@facylitacja.com lub jolanta.marszewska@facylitacja.com


The workshop could also run in English:

Inception – how to get everyone aligned on product vision and goals? Learn facilitation techniques in practice.

Inception is a very efficient way for getting all team members and stakeholders engaged in a project from the very beginning. It needs to be planned and prepared carefully to bring expected results.

During an interactive workshop (held online or in person) you will learn:
– what Inception is and when it can be used
– how to create a Product Vision
– how to run an effective Inception workshop with professional facilitative approach
– selected facilitation techniques & tools you can use during any workshop or meeting

A training will be based on live examples and practical exercises in small groups. It is dedicated for anyone interested in meetings facilitation & product management (Product Owners, Scrum Masters, Dev Managers and more).

The training will be run by: Jolanta Marszewska and Magdalena Rudzka

Next training: still in 2021
Enrollment: magdalena.rudzka@facylitacja.com or jolanta.marszewska@facylitacja.com

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.