Dwudniowe praktyczne warsztaty facylitacji w kameralnej grupie, uzupełnione modułem Asesmentu, to drugi etap rozwoju kompetencji facylitacji w naszym programie ‘Facylitacja według metodyki Process Iceberg®.

Uczestnicy tego szkolenia, znając już Model Process Iceberg i mając za sobą trochę praktyki, mają okazję szerzej stosować naszą metodyką facylitacji, jednocześnie wykorzystując znane modele analizy problemów i podejmowania decyzji takie jak Analiza Pola sił, mapowanie interesariuszy wielowymiarowa Priorytetyzacja itp.  Jest to praktykowanie umiejętności nabytych na pierwszym etapie programu rozwoju kompetencji facylitacji, w rzeczywistych sytuacjach. Uczestnicy działają jako facylitator lub Lider Zadania. Przy każdym Zadaniu dokonywana jest szczegółowa analiza sesji, z punktu widzenia grupy, facylitatora i Lidera Zadania.

Uczestnicy uczą się poprzez działanie lub obserwację, w zależności od indywidualnych preferencji.

Dodatkowy obszar na jaki w czasie tego etapu mocno zwracamy uwagę to prawidłowe określanie kontraktu z grupą, stylu jaki facylitator proponuje grupie, poprzez praktyczne odwoływanie się do Macierzy Kontraktu Facylitatora. Dodatkowo praktycznie doskonalone są umiejętności optymalnego wykorzystywania poznanych Modeli, Narzędzi i Technik, a także ćwiczymy jak w czasie prowadzonej sesji „improwizować”, tworząc nowy proces i budować nowe sposoby pracy.

Wspomniane powyżej obszary to w praktyce kluczowe elementy decydujące o sukcesie spotkania projektowego czy też warsztatu analizy wymagań klienta, a wiec niezbędne facylitatorowi na poziomie zaawansowanym.

Cele szkolenia:

Rozwinąć i pogłębić umiejętności i wiedzę niezbędną facylitatorowi do skutecznego wspierania grupy w poszukiwaniu rozwiązań, nowych pomysłów i  sposobów ich realizacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sytuacje złożoności /Niepewności, w jakich działają.

Program warsztatu obejmuje zagadnienia takie jak:

Budowanie skutecznego Procesu, który „zarządza” Niepewnością

⇒ Rozwój grup “Świadomych Procesu”

⇒ Podnoszenie produktywności spotkań poprzez wykorzystywanie myślenia procesowego (słowa procesowe) - zastosowanie w procesie facylitacji odpowiednio dobranych Modeli, Narzędzi i Technik.

W czasie warsztatu każdy uczestnik ma okazję przeanalizować swój Profil Facylitatora (mocne i słabe obszary do rozwoju) oraz doświadczyć sytuacji, w których warto wykorzystywać facylitację.

Rezultaty: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia pracy facylitatora i będą umieli:

⇒ rozpoznać różne poziomy dojrzałości grupy i prawidłowo wspierać grupę w dalszym rozwoju

⇒ rozumieć, jak kompensować brak równowagi pomiędzy rozmaitymi preferencjami różnych osób w grupie

⇒ ustalić każdorazowo kontrakt z grupą

 pracować z grupą, wspierając jej pracę poprzez bieżące decyzje w obszarze Procesu

 radzić sobie ze zróżnicowanym zaangażowaniem członków grupy i pomóc grupie w efektywniejszej współpracy

⇒ zrozumieć „sztukę” zarządzania Niepewnością

 zastosować we właściwym momencie rozmaite Techniki kreatywnego myślenia

⇒ rozpoznawać, czy grupa ma wystarczające możliwości do przejęcia odpowiedzialności facylitatora

 ocenić swoje mocne strony jako facylitatora  w sytuacji Niepewności

⇒ rozpoznać preferencje i swój indywidualny styl jako facylitatora.

Najbliższe terminy szkoleń


Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie etapu 1 programu (szkolenie ‘Podstawy facylitacji”) oraz skorzystanie z badania MBTI (kwestionariusz oraz  indywidualna sesja “Rozumieć siebie, rozumieć innych”). W trakcie warsztatów oraz modułu Assessmentu uczestnik podejmuje szereg działań zaplanowanych z myślą o rozwoju jego umiejętności i oceny kompetencji pod kątem wymogów certyfikatu Advanced Facilitator (standardy ILM i model oceny kompetencji RSCG).

Czas trwania: Warsztat trwa dwa dni i jest uzupełniony kilkugodzinnym modułem praktyki facylitacji w warunkach rzeczywistego problemu wraz z oceną przeprowadzonego procesu przez Asesora firmy ZMIANA.pl i RSCG.

Ilość uczestników: min. 5 osób, max.8 osób.
Cena uczestnictwa jednej osoby (2 dni warsztatu + sesja/Assessment) – 3500 zł netto.

WAŻNE: jeśli podejmiesz decyzję o udziale
do końca lutego 2018, 
to skorzystasz z WYJĄTKOWEJ zimowej promocji
– koszt udziału jednej osoby wtedy wyniesie
3200 zł netto

Cena obejmuje:
 udział w dwudniowych warsztatach w kameralnej grupie
 catering: kawę, herbatę, wodę, soki, przekąski oraz ciepły lunch
materiały szkoleniowe
materiały facylitacyjne, potrzebne do pracy warsztatowej
certyfikat ukończenia kursu podpisany przez autora metodyki Tony Mann’a

Cena certyfikatu ILM Endorsed (Advanced Facilitator) – 585 zł netto.