Jakiś czas temu autor metodyki PI, Tony Mann, przeprowadził  badania odnośnie cech, które wyróżniają osobę postrzeganą jako „doskonały” Facylitator. W swoich badaniach wykorzystał teorię konstruktów osobistych G. A.Kelly’ego i  przeprowadził wywiady z osobami mającymi do czynienia z facylitacją, czyli zarówno z samymi facylitatorami, jak i ludźmi, którzy korzystają z facylitacji w swoich projektach, firmach lub na spotkaniach lokalnych społeczności. Na podstawie zebranych danych i po ich statystycznej analizie stworzył profil facylitatora, w którym wyraźnie widać 5 grup (klastry ) cech, a same grupy też posiadają pewne składowe, czyli najistotniejsze cechy
(więcej znajdziesz w naszej książce, którą możesz teraz zamówić)


A więc jeśli Twoim celem jest bycie naprawdę skutecznym facylitatorem, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich mocnych stronach oraz o obszarach lub umiejętnościach, nad którymi powinieneś popracować w odniesieniu do roli skorzystaj z tego profilu i zamów indywidualny raport dla siebie -  wypełnij kwestionariusz „Profil Facylitatora”.

Po wypełnieniu kwestionariusza i złożeniu zamówienia na spersonalizowany raport, przygotujemy charakterystykę Twojego indywidualnego Profilu Facylitatora, obejmującą umiejętności, indywidualne cechy i zakres wiedzy potrzebnej w pracy profesjonalnego facylitatora.

Cena indywidualnego raportu "Profil Facylitatora": 138 zł brutto.

Raport zostanie wysłany, po odnotowaniu płatności, na adres e-mailowy podany w formularzu (prosimy o posługiwanie się adresami firmowymi - adresy z domenami portali społecznościowych nie są akceptowane przez system).

Cena zdalnej sesji coachingowej (do 60 min): 110 zł brutto.

Rozmowa z profesjonalnym coachem (doświadczonym facylitatorem), który pomoże Ci przeanalizować uzyskane wyniki.

Płatności należy dokonać na:

konto: Volkswagen Bank Polska

NR Konta: 60 2130 0004 2001 0376 8629 0001

z podaniem imienia i nazwiska oraz adnotacji ‘Profil facylitatora’.


Wypełniając kwestionariusz ważne jest, aby:
odpowiadać na pytania pod kątem ogólnych sytuacji życiowych;
nie poświęcać zbyt wiele czasu na jedno pytanie;
 starannie rozważyć, do jakiego stopnia w Twoim przypadku każde stwierdzenie w kwestionariuszu jest prawdziwe  i na tej podstawie przyporządkować odpowiednią wartość ze skali punktacji jako odpowiedź na to pytanie.