Wg raportu Standish group tylko niecałe 20% projektów kończy się sukcesem, na czas i w ramach założonego budżetu. Pozostałe 80% to projekty, które zostały wstrzymane lub przekroczyły przeznaczone na nie zasoby, czyniąc je obciążeniem dla organizacji. Niemal połowę czasu, jaki poświęcamy na realizację naszego projektu to udział w różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach, których wyniki bezpośrednio determinują sukces projektu.


Każdy projekt jest jak podróż  - ważne, aby cel był określony i znany wszystkim członkom wyprawy, aby zawczasu sporządzić mapę, aby członkowie tworzyli  zgrany zespół i  najważniejsze – przygotować się na zmiany. We wszystkich tych aspektach bardzo pomaga FACYLITACJA.


Sierpień zakończyliśmy wyjątkową edycją szkolenia z facylitacji „Podstawy …”. Mieliśmy okazję pracować z grupą mocno zaangażowaną w rozwój swoich kompetencji facylitacji i jednocześnie osoby posiadały już doświadczenie w roli facylitatora .

Spędziliśmy wspólnie dwa dni, pracując i jednocześnie wymieniając się doświadczeniami.

Poniżej informacje od naszych uczestników po odbytym szkoleniu:

Przydatne, praktyczne umiejętności, które można śmiało wykorzystać w pracy biznesowej

Nauczysz się bardzo precyzyjnych zasad i narzędzi, które pomogą Ci rozwijać się w roli facylitatora

Praktyczna wiedza – merytoryka poparta ćwiczeniami”.

„Warto się rozwijać przez doświadczanie

Dużo przydatnej, specjalistycznej wiedzy. Bardzo praktyczne szkolenie!


 

Szkolenie „Podstawy facylitacji wg modelu Process Iceberg®”, prowadzone w formie warsztatowej w kameralnej grupie (maksymalnie 12 osób) to doskonała okazja poznania podstawowych pojęć FACYLITACJI z metodyki PI, które podnoszą efektywność pracy grupy z wykorzystaniem innych znanych modeli takich jak Open Space, Design Thinking czy też Apreciative Inquiry. Prowadzone są w Polsce na podstawie licencjonowanego programu Tony Mann’a, według standardów brytyjskiego Instytutu ILM i stanowią pierwszy etap pełnego programu Process Iceberg® Facilitation.

Uczestnicząc w warsztatach poznasz w praktyce tajniki facylitacji oraz doświadczysz  roli facylitatora, czyli osoby wspierającej pracę grupy, zarządzającej procesem, ułatwiającej osiąganie wartościowych wyników przez grupę, przy wykorzystaniu potencjału całej grupy i pełnym zaangażowaniu każdego uczestnika spotkania. Poznasz narzędzia, które pozwolą Ci na pełną analizę sytuacji, odnalezienie się w sytuacji niepewności, a  także uwspólnianie rozumienia kluczowych zagadnień w ramach Twojego zespołu projektowego i wyznaczonych celów.

Poznasz zaawansowane techniki zbierania i przetwarzania danych, które pozwolą na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia wszystkich członków zespołu na poziomie niemożliwym do osiągnięcia na rutynowych spotkaniach (TWORZENIE MAPY).

Nauczysz się szeregu metod pracy grupowej, opartych na obserwacji i dopasowywaniu procesu pracy do bieżącej sytuacji na spotkaniu i uwzględniających typy osobowości uczestników, ich role w zespołach
i indywidualne preferencje. Te nieszablonowe metody pracy i komunikacji stymulują zaangażowanie
i osobiste poczucie odpowiedzialności za powodzenie projektu, a więc jednocześnie  stanowią podstawę BUDOWANIA ZESPOŁU.

Zgłębisz modele ustrukturyzowanej analizy symptomów negatywnej zmiany i jej przyczyn, narzędzia badania i modyfikacji wpływu zewnętrznych i wewnętrznych sił wspierających lub hamujących Twój projekt ZMIANY.

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

 Zrozumienie pojęcia i charakteru facylitacji.

⇒ Poznanie facylitacji jako nowej kompetencji menedżera.

⇒ Pojęcie Niepewności i jej paraliżujący wpływ na efekty pracy w organizacjach.

⇒ Rola facylitacji w pracy profesjonalnego managera, eksperta w dowolnej dziedzinie.

 Etapy dojrzałości organizacji i grup – od „funkcjonalnych” po „świadome procesu”.

⇒ Przykłady różnorodnych technik kreatywnego i procesowego myślenia.

 Praktyczne wykorzystanie poznanych technik w różnorodnych ćwiczeniach i analizach

Dla kogo przeznaczone są te warsztaty?

 dla menedżerów i liderów, których zadaniem jest zarządzanie zespołami i grupami, a które potrzebują w pełni wykorzystać ich potencjał w rozwiązywaniu prawdziwych problemów;

 dla osób, które uważają, że ich organizacja potrzebuje działać bardziej efektywnie, być zarządzana w sposób partycypacyjny, zarówno wewnątrz, jak i w relacjach z zewnętrznymi interesariuszami lub partnerami;

 w szczególności dla : menedżerów, kierowników projektów, liderów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian organizacyjnych, zarządów i rad nadzorczych różnych podmiotów gospodarczych - komercyjnych i NGO.

Najbliższe terminy szkoleń


Jest to podstawowy moduł w całym programie Process Iceberg® i nie jest wymagane uczestniczenie w dodatkowych zajęciach.

Warsztaty są prowadzone w języku polskim, w małej grupie.
Każdy uczestnik otrzymuje polskie wydanie książki autorstwa Tony Mann’a, specjalnie opracowane dla polskiego czytelnika przez Jolantę Marszewską

Ilość uczestników: min. 6, max.16 osób.
Cena uczestnictwa 1 osoby – 2700 zł netto.

Cena obejmuje:
 udział w dwudniowych warsztatach    w kameralnej grupie
 catering: kawę, herbatę, wodę, soki, przekąski oraz ciepły lunch
 materiały szkoleniowe, w tym podręcznik metodyki Process Iceberg®
 materiały facylitacyjne, potrzebne do pracy warsztatowej
 certyfikat ukończenia kursu podpisany przez autora metodyki Tony Mann’a

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia może ubiegać się o certyfikat brytyjskiego instytutu ILM na poziomie Development

Cena certyfikatu ILM  - 380 zł netto.