Kwestionariusz ADAPT®

Instrukcja wypełniania kwestionariusza Profilu umiejętności, cech i wiedzy facylitatora (przy użyciu ADaPT®ability) © Resource Strategic Change Facilitators

Przed wypełnieniem kwestionariusza bardzo prosimy zapoznać się z warunkami otrzymania raportu ⇒ (http://facylitacja.com/profil-facylitatora)

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego umiejętności, indywidualnych cech i wiedzy profesjonalnego facylitatora. Jego celem jest określenie Twoich mocnych stron oraz obszarów, nad którymi powinieneś popracować w zakresie umiejętności, uznawanych za niezbędne, by stać się skutecznym facylitatorem.

Odpowiadaj na pytania pod kątem ogólnych sytuacji życiowych. Nie poświęcaj zbyt wiele czasu na jedno pytanie. Wypełniając kwestionariusz powinieneś starannie rozważyć, do jakiego stopnia każde ze twierdzeń jest prawdziwe w Twoim przypadku i na tej podstawie przyporządkować odpowiednią wartość w odpowiedzi na pytanie.

 

Obsługa Formularza

  1. Wpisz dane osobowe
  2. Pola oznaczone * sa obowiazkowe
  3. Zaznacz wszystkie pola z pytaniami - domyślnie 0
  4. Możesz użyć klawisza Tab aby przejść do następnego pytania
  5. Wybór punktacji może odbywać się za pomocą klawiatury numerycznej
  6. Po zaznaczeniu punktacji wciśnij Wyślij .

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem kwestionariusza, napisz e-mail kwestionariusz

Punktacja

Odpowiadając na pytania korzystaj z podanej poniżej skali (liczbowej):

  • 7 Dane twierdzenie jest zawsze (prawie w 100% sytuacji) prawdziwe w moim przypadku. (Wyjątkowy poziom umiejętności)
  • 6 Dane twierdzenie jest niemal zawsze (prawie w 90% sytuacji) prawdziwe w moim przypadku. (Bardzo wysoki poziom umiejętności)
  • 5 Dane twierdzenie jest zazwyczaj (około w 75% sytuacji) prawdziwe w moim przypadku. (Dobry poziom umiejętności)
  • 4 Dane twierdzenie jest często (około w 50% sytuacji) prawdziwe w moim przypadku. (Zadowalający poziom umiejętności)

 

 

3 Dane twierdzenie jest niekiedy (około w 25% sytuacji) prawdziwe w moim przypadku. (Umiarkowany poziom umiejętności)

2 Dane twierdzenie jest czasami (około w 10% sytuacji) prawdziwe w moim przypadku. (Minimalny poziom umiejętności)

1 Dane twierdzenie jest rzadko (niemal w 1% sytuacji) prawdziwe w moim przypadku. (Śladowy poziom umiejętności)

0 Nie mam zdania Nie jestem w stanie ocenić prawdziwości danego twierdzenia.

Dane osobowe

Pytania