Jacek Marszewski

Certyfikowany konsultant i praktyk MBTI® (badanie indywidualnych preferencji). Wskaźnik MBTI® szeroko wykorzystuje zarówno w programach rozwoju indywidualnego jak i w budowaniu zespołów. Absolwent Politechniki Warszawskiej  Wydziału SiMR. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, kontynuując swój rozwój doradcy jako członek SDSiZ.
Przez 7 lat współpracował z organizacją Britt WordWild  poznając w praktyce podstawy pracy z  grupą, prowadząc szkolenia w zakresie rozwoju osobistego oraz podstaw przedsiębiorczości, tworząc grupy niezależnych przedsiębiorców w różnych miastach w województwie mazowieckim, w tym w Warszawie. Współpracował z BNI Polska jako Dyrektor Asystujący, organizując lokalną grupę przedsiębiorców w Olsztynie. Wieloletnie doświadczenia pracy z ludźmi, wnioski z prowadzonych szkoleń owocują autorskim programem warsztatów dla zespołów,  dostosowanym do indywidualnych potrzeb i  preferencji uczestników.
Posiada certyfikat profesjonalnego facylitatora w metodyce Process Iceberg® na poziomie Advanced. Doświadczony facylitator pracy grupowej dla polskich organizacji oraz lokalnych społeczności.  Współpracuje jako facylitator i praktyk MBTI w ramach studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Facylitatorów.