Dawid Muszkiet

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Zarządzanie. Certyfikowany konsultant SAP o 15-letnim doświadczeniu w SAP HCM. Posiada certyfikat profesjonalnego facylitatora w metodyce Process Iceberg® na poziomie Advanced. Szerokie doświadczenie projektowe zarówno w projektach realizowanych w Polsce jak i międzynarodowych. Pełnił różnorodne role projektowe: realizacja szkoleń, prowadzenie testów, support, konsultant zadaniowy, konsultant wiodący, konsultant expert, kierownik projektu, facylitator spotkań projektowych.
Od roku 2007 trener w obszarze SAP HCM w Centrum Szkoleniowym SAP Polska. Posiada doświadczenie w facylitacji zarówno w organizacjach biznesowych jak i obszarze NGO.
Przewodniczący Rady Fundacji Nowa Perspektywa; współzałożyciel Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja. Zaangażowany w działania społeczne i kulturalne oraz edukacyjne. Uczestnik międzynarodowych konferencji Global Leadership Summit prowadzonych przez Instytut Przywództwa (Arrow).
Trener między innymi w obszarze rozwoju kompetencji przywódczych, organizacji czasu oraz rozwiązań dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim.