Praktyka facylitacji – program zaawansowany

Szczegóły wydarzenia

  • wszystkie dni
  • Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
  • info@facylitacja.com
  • 5 - 10Uczestników
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie etapu 1 programu (szkolenie z “Podstaw Facylitacji”), skorzystanie z badania MBTI (kwestionariusz oraz indywidualna sesja “Rozumieć siebie … rozumieć innych”) oraz praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu procesu facylitacji.

W trakcie warsztatów oraz modułu Assessmentu uczestnik podejmuje szereg działań zaplanowanych z myślą o rozwoju jego umiejętności i jednocześnie w celu oceny kompetencji pod kątem wymogów certyfikatu Advanced Facilitator (standardy ILM i model oceny kompetencji RSCG).

Czas trwania: Warsztat trwa trzy dni i jest uzupełniony kilkugodzinnym modułem praktyki facylitacji przez uczestnika w warunkach rzeczywistego problemu wraz z oceną przeprowadzonego procesu przez Asesora firmy ZMIANA.pl i RSCG.
Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 10-osobowych.

Informujemy, iż godziny podane na stronie są godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. 
Dla każdej edycji szkolenia określane są indywidualnie, po potwierdzeniu rezerwacji.
Rekrutację rozpoczynamy od września 2018 roku !
Ilość uczestników: min 5 osób, max. 10 osób.
Cena uczestnictwa jednej osoby (3 dni warsztatu + sesja/Assessment) – 3800 zł netto.

Cena obejmuje:
 udział w dwudniowych warsztatach w kameralnej grupie,
 catering: kawę, herbatę, wodę, soki, przekąski oraz ciepły lunch,
 materiały szkoleniowe,
 materiały facylitacyjne, potrzebne do pracy warsztatowej,
 certyfikat ukończenia kursu podpisany przez autora metodyki Tony Mann’a.

Każdy uczestnik szkolenia, po spełnieniu przez niego  wymogów certyfikacji, otrzymuje bezpłatnie certyfikat wystawiony przez autora metodyki Process Iceberg, Tony Mann’a.